Våra kärnvärden

TRYGGHET

Vi tror att trygghet är något som man bygger upp över tid och genom att agera konsekvent.

På Albin har vi mer än hundra års erfarenhet av möbeltillverkning. Stor andel av dessa har vi arbetat med att ta fram och leverera möbler till framför allt vård- och omsorgsmiljöer, men också andra offentliga utrymmen där höga krav ställs på funktionella, genomtänkta möbler. Det har gett oss en unik erfarenhet som gör att du gärna få se oss som mer än en leverantör. Vi vill vara en trygg samarbetspartner och källa till kunskap, någon att lita på och ha som stöd, i alla delar av projektet.

Vi följer med och vill påverka

Vad kan vi göra för att bli en bättre leverantör? Vad kan vi förbättra som gynnar både människa och miljö? I en ständigt föränderlig värld där behov och krav kontinuerligt förändras, strävar Albin efter att våra kunder och användare ska känna sig trygga med att vi inte bara följer utvecklingen, utan också aktivt bidrar till att påverka utvecklingen av funktionella och trivsamma miljöer där våra möbler används. Denna möjlighet ger oss ytterligare drivkraft och motiverar oss att kontinuerligt investera i ny teknik och kunskap inom både tillverkning och materialutveckling.

Långa samarbeten

En annan trygghet för dig som kund är att vi har långa och väl inarbetade samarbeten med våra kundleverantörer och formgivare. De är väl involverade i vårt tänk och vilka värden Albin ska stå för och leverera.

 

Albin © Materialprover 0401 (1).jpg

 

FUNKTION

Funktion kan uttryckas och konkretiseras på många sätt. Kanske är det här som ordet kvalitet avgörs på riktigt. På Albin har vi alltid satt funktionen i centrum och det är här vår omtanke och lyhördhet för omsorgstagare, vårdgivare och andra användare av våra möbler översätts till praktiska detaljer för att fungera, underlätta och göra skillnad. Det som är en knappt synbar detalj för ögat kan vara det som betyder mest i längden.

Formgivning utifrån kunskap

Vid framtagningen av en ny möbel och möbelfamilj har vi ett lagarbete där flera olika kunskapsområden samverkar. Vanligtvis inleds processen med ett uttalat behov eller en idé, en önskan att förbättra något utifrån våra egna erfarenheter eller efter önskemål från våra kunder. Det kan handla om bordsskivor som kräver extra slitstarka ytbehandlingar, stolar som behöver vara lätta att flytta, stapla och koppla ihop, eller klädslar som enkelt kan tas av och tvättas. Redan tidigt i formgivningsprocessen strävar vi efter att integrera och beakta dessa behov, samtidigt som vi värnar om de estetiska värdena. Vår ambition är att alltid kombinera funktionalitet med en tilltalande och tidlös form.

Variationen av krav inom framför allt vårdmiljöer, gör att vi i de flesta fall redan från början tänker att en möbel ska ingå i en komplett möbelfamilj som vi successivt utvecklar. Möbeln ska kunna fungera som en solitär, men även smälta in i en formmässig helhet som passar olika rum och behov inom samma verksamhet, allt för att erbjuda fler alternativ och samtidigt upprätthålla en enhetlig design. 

Hur mår möbeln om 10 år?

Vi älskar att tillverka nya möbler, men lika glada blir vi när vi ser våra Albin-möbler stå sig fina efter många års användning. Vi har många exempel där våra möbler finns kvar och är väl fungerande efter 10, ibland 20 och till och med 30 års användning. Eftersom vi försöker att vara tidlösa i vår formgivning har vi kvar många av våra möbelfamiljer under lång tid i vårt sortiment, vilket gör att det går att komplettera befintliga möbler med nya om behov uppstår.

 

Albin© 0Q2A1686.jpg

 

OMSORG

Att känna omsorg handlar om att genuint bry sig om varandra och visa respekt. För oss på Albin betyder det att vi engagerar oss och sätter oss in i de sammanhang där våra möbler används. Vi vill ta en aktiv del i de behov som finns både hos dig som omsorgstagare och hos dig som kommer i kontakt med våra möbler genom ditt arbete. Ju mer vi vet, desto bättre kan vi uppfylla de krav och önskemål som existerar. Omsorg för oss handlar också om att tänka helhet, att kunna bidra till att skapa vackra miljöer och rum där människor trivs och vill tillbringa tid. 

På plats där livet pågår

Vi är övertygade om att en nära relation med våra användare både syns och är kännbar i våra möbler. En relation där vi får möjlighet att ta del av de miljöer där det verkliga livet pågår. En möbel formgiven med omsorg som grundtanke vill vi ska få våra omsorgstagare att känna sig trygga, mer kapabla och betydelsefulla. Vi tar därmed vårt ansvar som tillverkare och leverantör lite längre än att bara se fåtöljen som en sittplats. Hur upplevs fåtöljen? Känns den välkomnande att sätta sig i? Hur bekväm är den efter en längre tids sittande? Omsorg inkluderar också taktila kvaliteter, det vill säga hur armen vilar på armledaren, hur händer möter kanter, hörn och avslut. När vi vet och förstår, inspirerar det oss att hela tiden skapa ännu bättre möbler.

Det hållbara avtrycket

Vår omsorg innefattar också hållbarhet. Det vi tillverkar idag, vill vi med gott samvete kunna stå för även i framtiden. Det cirkulära tänkandet har blivit en naturlig del av den helhet som vi vill leverera och erbjuda våra kunder. Närheten till produktionen gör att vi har möjlighet att restaurera och reparera möbler som fortfarande har sina grundkvalitéer kvar, men som kan behöva lite extra omsorg för att kännas som nya igen.

 

Albin © Sundborn fåtölj låg + Sundborn soffa 3-sits 0401 (2).jpg