Våra kärnvärden

TRYGGHET

Trygghet i produkt och service. Trygghet för återförsäljare och köpare. Trygghet för vårdpersonal, vårdtagare och anhöriga. Att skapa och förmedla trygghet genomsyrar allt vi gör.

 

FUNKTION

Varje Albinmöbel ska ha ett funktionellt existensberättigande. Funktion sätts alltid i första rummet för vårdgivare och vårdtagare, i komfort, kvalitet, och hållbarhet.

 

OMSORG

Människor som är i behov av vård och omsorg har rätt till omsorgsfulla möbler.