Tillverkning

Albin har tillverkat möbler på samma plats, i samma fabrik sedan 1920. Känslan för form, hantverk och material fanns med från början, kunskapen kring material och produktion har vuxit och fördjupats med åren. Numera är Albin ett varumärke ihop med Stolab. Våra produkter tillverkas fortfarande på nära håll och i egen regi i Smålandsstenar och Hyssna.

Den egna tillverkningen innebär också att vi kan vara flexibla när det gäller kundspecifika önskemål. Den ger oss också möjligheter att renovera de möbler som vi levererat och som efter en tids användning kanske behöver fräschas upp på ett eller annat sätt.