Mission & Vision

Mission

”Med vår expertkunskap och långa erfarenhet tillverkar vi möbler med fokus på vård-, omsorgs- och kyrkomiljöer. Vi utvecklar och producerar våra möbler med målet att funktionen alltid kommer i första rummet. Trygghet genomsyrar alla våra relationer”.

 

Vision

Med omsorg i första hand om människan, men också i varje detalj, skapar vi funktionella och vackra möbler för hälsosamma och trivsamma miljöer inom vår nisch.

AH_Ginkalunda_202106_Sundborn_Anywhere_003.jpg