Miljö & kvalitet

Hållbarhetsfilosofin har funnits med oss genom alla år. Vi är rädda om den miljö som omger oss och som vi, våra kunder och användare arbetar och befinner sig i. Vi känner också ansvar för nästkommande generationer och tillverkar därför möbler på ett sådant sätt att en ekologisk hållbar utveckling främjas. Vi uppmuntrar alla tankar kring ett sunt återbruk och ser oss själva som en högst delaktig aktör i dessa sammanhang, bland annat genom att erbjuda restaurering av de Albin- och Stolabmöbler som finns ute hos våra kunder. Med ansvar kommer också vår mission om att alltid leverera kvalitet i alla led. I ord såväl som i handling. Övervägande del av våra möbler är godkända enligt Möbelfakta.