Kärnvärden

MÄNNISKAN

KVALITET

FUNKTION

HÅLLBARHET


Våra möbler utvecklas, tillverkas och används av människor. Därför har vi alltid människan i fokus när vi formger våra möbler. Det vackra, det funktionella och hållbarheten ska samspela. När vi gör affärer är det mellan människor och inte mellan företag. Vi vill ha en nära relation med de som köper och använder våra möbler. 
Kvalitet ska alltid förknippas med varumärket Albin i Hyssna. Därför är alla 70 medarbetare engagerade i kvalitetsarbetet. Kvalitet för oss innefattar hur möbeln är formgiven för att passa sitt sammanhang, såväl funktionellt som visuellt. Det innefattar också vårt val av material och tillverkningssätt, där vi ner på detaljnivå tänker kvalitet. Gör vi rätt i dessa delar, kan vi vidga vårt ansvar genom att även erbjuda renovering av de möbler du köpt från oss om du så önskar.
Att sitta är inte tillräckligt. Vi vill ge större mervärde än så genom våra möbler. Därför ägnar vi en stor del av utvecklingsarbetet till att hitta funktionella lösningar och tillbehör för att uppnå så hög komfort som möjligt, anpassad för människans olika behov och situationer. Den kunskap vi byggt upp genom att tillverka och leverera möbler till offentliga miljöer under så lång tid, gör att vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Som kund ska du alltid kunna känna att du är i trygga händer när du vänder dig till oss. 
Vi hyser en väldigt stor respekt för miljö och människa. Vi känner ansvar för nästkommande generationer och tillverkar därför möbler på ett sådant sätt att en ekologisk hållbar utveckling främjas.