Historia

Albin Johansson började att tillverka möbler 1920 i Hyssna. Han var en lyhörd människa som lyssnade av vad grannarna, som utgjorde hans första kunder, önskade och behövde. Därefter förvandlade han råvaran i form av trä till vackra och funktionella möbler som höll hög kvalitet. Dessa egenskaper blev till kundlöften i det företag han sedan startade. För Albin var också yrkesstolthet något väldigt viktigt, därför fick verksamheten också bära hans namn – Albin i Hyssna. 

De värden Albin baserade sin verksamhet på, har fortsatt att genomsyra varumärket och är vägledande för oss i allt från utvecklings- och formgivningsarbetet till kvalitetsfilosofin och serviceandan.

albin-historik.jpg