Affärsidé & vision

Affärsidé
Albin i Hyssna ska i samarbete med etablerade formgivare tillverka och sälja möbler med hög funktion för människor i offentliga miljöer. Genom kunskap, yrkesskicklighet, engagemang och ett ansvar för hållbarhet ska Albin i Hyssna alltid förknippas med kvalitet. 

Vision
Albin i Hyssna ska bli det mest respekterade varumärket inom offentlig miljö för de som värdesätter vårt fokus på människan, vår ständiga strävan efter att uppnå hög funktion, kvalitet och vårt ansvar för hållbarhet. Vi ska vara ledande i branschen när det gäller att klara kraven i Möbelfakta, där miljö, kvalitet och socialt ansvar spelar en betydande roll.