Åter i bruk™

På Albin i Hyssna är begreppet återbruk något vi egentligen alltid har värnat om som tillverkare och leverantör. Våra möbler ska i sin grundutformning och funktion vara så hållbara att det ska löna sig att reparera och justera efter det slitage som naturligt uppstår i offentliga miljöer. Redan idag är också exempelvis materialbesparing något vi tar i beaktning när vi tillsammans med våra formgivare formger en ny möbel. 

CIRKULÄRA MÖBELFLÖDEN – VI ÄR MED!

Under senaste året har vi tagit ytterligare steg i detta arbete. Bland annat genom att medverka i Västra Götalands Vinnova-projekt för cirkulära möbelflöden. Ett projekt vars målsättning är visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi och som syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling.  Detta genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. 

Projektet påbörjades 2017 och pågår under två år. Vi arbetar nu bland annat med att informera våra återförsäljare om hur vi arbetar med återbruk under rubriken ”Åter i bruk”. Vårt nyhetsbrev ”Ett brev från Albin” är här en av flera viktiga informationskanaler. 

Läs gärna mer om projektet Cirkulära möbelflöden på https://cirkularitet.se

Önskar du mer information om vad vi på Albin i Hyssna gör och kan göra när det gäller ”Åter i bruk”? 
Hör av dig till: 
Anna-Lena Knutsson, Mobil: 0705-63 80 38.
Åse Mellring, Mobil: 0704-84 90 68

DET HÄR KAN VI GÖRA IDAG

Stomme: Slipa, limma och lacka om i neutral lack/bets eller önskad kulör

Klädsel: Vi ersätter gammalt tyg med ny klädsel och har även möjlighet att byta ut polyeter om så önskas 

Gäller det många möbler av samma sort, tar vi gärna emot ett exemplar och får detta godkänt innan vi går vidare med övriga. 

 

ALBIN I HYSSNA REPRESENTERAR MÅL 15 i AGENDA 2030

Ekosystem och biologisk mångfald

Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, generering av avfall och social utveckling. FN har i Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling. TMF har med Agenda 2030 som bas formulerat mål och vision för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete som exempel på hur svensk trä- och möbelindustri arbetar med elva av målen.

Vi på Albin i Hyssna är oerhört stolta över att få ingå i detta arbete och representera Mål 15 –  i Agenda 2030, ett mål som handlar om  ekosystem och biologisk mångfald.

Vad innebär Mål 15?
Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Anna-Lena Knutsson, ansvarig för ovanstående samarbete på Albin i Hyssna och tredje generationen på Albin i Hyssna
”Vi känner ansvar för nästkommande generationer och tillverkar därför möbler som främjar en ekologisk hållbar utveckling. Vi använder oss uteslutande av certifierat virke, strävar hela tiden mot att minimera virkesförbrukningen och uppmuntra återbruk, och vi värdesätter ett hållbart skogsbruk. Vi ser det som att om man köper nya möbler från oss, så köper du också en framtid.”

Läs gärna mer om TMFs arbete med de elva utvalda målen i Agenda 2030 här.