Åter i bruk™

På Albin i Hyssna är begreppet återbruk något vi egentligen alltid har värnat om som tillverkare och leverantör. Våra möbler ska i sin grundutformning och funktion vara så hållbara att det ska löna sig att reparera och justera efter det slitage som naturligt uppstår i offentliga miljöer. Redan idag är också exempelvis materialbesparing något vi tar i beaktning när vi tillsammans med våra formgivare formger en ny möbel. 

CIRKULÄRA MÖBELFLÖDEN – VI ÄR MED!

Ytterligare ett steg i detta arbete var genom att medverka i Västra Götalands Vinnova-projekt för cirkulära möbelflöden. Ett projekt vars målsättning var att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi och som syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling.  Detta genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. 

Projektet påbörjades 2017 och pågick under två år. Vi arbetar nu bland annat med att informera våra återförsäljare om hur vi arbetar med återbruk under rubriken ”Åter i bruk”.

Läs gärna mer om projektet Cirkulära möbelflöden på https://cirkularitet.se

Önskar du mer information om vad vi på Albin i Hyssna gör och kan göra när det gäller ”Åter i bruk”? 
Hör av dig till oss för mer information.

 

DET HÄR KAN VI GÖRA IDAG

Klädslar
Vi hjälper er gärna med nya klädslar till våra produkter. Utöver produkter som idag finns i produktion hjälper vi givetvis till med klädslar till äldre produkter. I de fall du saknar just din produkt i denna prislista. Tag kontakt med oss för konsultation.

Renovering
Varje år renoverar vi hundratals stolar. Vår tradition av att tillverkar möbler i över 100 år har givit oss kunskap och erfarenhet kring just detta. Förhållandevis ofta så återser vi produkter som lämnat fabriken för 30-40 år sedan. Varje gång detta sker märker vi en stor nyfikenhet och en ökad stolthet i lokalerna.

Vi hjälper t.ex. till med detta:
Stomme: Slipa, limma och lacka om i neutral lack/bets eller önskad kulör.
Klädsel: Vi ersätter gammalt tyg med ny klädsel och har även möjlighet att byta ut polyeter om så önskas.
Nytt Utförande: På vissa av våra produkter, tex Celia, kan vi även erbjuda att byta utförande på produkten från sadelgjord till klädd stol (eller tvärt om).

Viktigt att känna till.
• Möblerna måste alltid komma till oss avtorkade och rena. Om inte så tillkommer en tvättavgift om 100:- på varje produkt. Detta för att våra hantverkare skall kunna jobba så effektivt som möjligt med er möbel. Om ni är osäkra kring vad vi menar med avtorkade och rena, tveka inte att kontakta oss.
• Vi arbetar med prisexempel i vår prislista. Det innebär att just din möbel kanske behöver lite extra vård om den har varit utsatt för hårt slitage eller kanske lite lättare översikt om den brukats mer sparsamt. För att priset skall bli rätt tar vi gärna emot ett exemplar och renoverar, får detta godkänt och prissatt för att kunna ta hand om hela renoveringen.
• Gäller det många möbler av samma sort, tar vi gärna emot ett exemplar och får detta godkänt innan vi går vidare med övriga. 

Reservdelar/tillbehör
Ibland är olyckan framme, eller något tillbehör har försvunnit. På flera av våra produkter kan vi erbjuda reservdelar som man själva kan byta, utan att behöva frakta iväg produkten. Vad som behöver ersättas kan vara svårt att förutsäga, så om ni saknar just ert tillbehör eller reservdel tveka inte att kontakta oss.
Om det gäller klädseln på din möbel som slitits ut eller behöver ersättas, kontakta oss för mer information.

Lånemöbler
Ett bra arbete kan få ta sin tid. När vi renoverar möbler behöver vi därför ha dem hos oss ett tag. Vi vet dock att man ibland inte kan vara utan sina möbler. Funktionen att sitta till bords och äta eller sitta i hörsal kan man kanske inte vara utan. Vi har möbler för utlåning.

iStock_000059453986_Full.jpg 

ALBIN I HYSSNA REPRESENTERAR MÅL 15 i AGENDA 2030

Ekosystem och biologisk mångfald

Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, generering av avfall och social utveckling. FN har i Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling. TMF har med Agenda 2030 som bas formulerat mål och vision för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete som exempel på hur svensk trä- och möbelindustri arbetar med elva av målen.

Vi på Albin i Hyssna är oerhört stolta över att få ingå i detta arbete och representera Mål 15 –  i Agenda 2030, ett mål som handlar om  ekosystem och biologisk mångfald.

Vad innebär Mål 15?
Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

 

Läs gärna mer om TMFs arbete med de elva utvalda målen i Agenda 2030 här.